Svátky v Německu

V Německu je jenom jeden federálně upravený svátek (Feiertag). Od roku 1990 se v celé zemi slaví 3. října Den sjednocení (Tag der Deutschen Einheit).

Ostatní dny pracovního klidu si upravují spolkové země. Nejvíce volna - 13, respektive 12 dní - mají v Bavorku a Bádensko-Württembersku. Řada spolkových zemích má svátků pouze 9. Pro srovnání v ČR máme svátků 12.