Proč pracovat právě v Německu

Občané ČR a SR mají od 1.5.2011 možnost pracovat v Německu za stejných podmínek jako němečtí občané.

K cestě do Spolkové republiky Německo stačí občanský průkaz. K delšímu pobytu je vhodné vzít i pas, který může sloužit jako druhý doklad totožnosti.

Mezi ČR a SRN je otevřená hranice, takže kontroly jsou pouze namátkové a zaměřují se zpravidla na kontrolu pašování cigaret, alkoholu nebo drog.

Přihlášení k pobytu / Meldebestätigung

Většina spolkových zemí má takzvaný přihlašovací zákon (Meldegesetz), takže pokud plánujete zůstat v Německu více než tři měsíce měli byste po příjezdu nahlásit příslušnému úřadu svou adresu. Doklad je třeba k otevření účtu u bankovních institucí, které se nespokojí s českou adresou. (více o tom v sekci Bydlení)

K odvodům daní budete potřebovat také tzv. Lohnsteuerkarte. Při hlášení k pobytu se tedy hned zeptejte, kde se do daňového systému můžete příhlásit. (více v sekci Plat - Lohnsteuerkarte)

Kdo může v Německu pracovat | © sxc.hu

Potvrzení o využívání práv na pobyt občana EU / Freizügigkeitsbescheinigung

Občané ze zemí EU povolení k pobytu (Aufenthaltskarte/Aufenthaltserlaubnis) nepotřebují, a tak si o něj ani nemohou zažádat. Lze si ale vyřídit doklad o využívání práva občana EU na to se v SRN usadit. Dokumentu se říká Freizügigkeitsbescheinigung a v různých spolkových zemích vyřizuje na jiných místech. Vygooglujte si Ausländerbehörde (Cizinecký úřad) a město kde bydlíte.

Příslušný cizinecký úřad může v případě pochybností požadovat doložení toho, že žadatel o Freizügigkeitsbescheinigung má pravidelný dostatečný měsíční příjem nebo dostatek finančních prostředků (např. na účtu apod.) a nehrozí, že by se mohl stát přítěží německého sociálního systému. Úřad může požadovat též doložení zdravotního pojištění.

Popis jak získat Freizügigkeitsbescheinigung v Berlíně.

Jak dlouho mohu hledat v Německu práci?

V Německu můžete hledat práci tři měsíce. Hledat můžete i nějakou dobu poté, pokud Cizinecký úřad úřad uzná, že máte naději na úspěch.

Další zdroje:
Otázky a odpovědi o právu na práci v Německu pro občany EU v němčině, angličtině a polštině.